STARTUPWEEKEND | inoby
https://inoby.sk/wp-content/themes/inoby/assets/images/logo.png https://inoby.sk/wp-content/themes/inoby/assets/images/logo.png

STARTUPWEEKEND

O PROJEKTE

Startupweekend je celosvetové podujatie, kde počas 54 hodín tímy účastníkov pracujú na realizácii svojho nápadu od idei až po prezentovateľný projekt alebo prototyp. My sme pre nich vytvorili vizuálnu identitu na rok 2019. Pripravili sme všetko od loga, plagátov a vzhľad sociálnych sietí.