thumbnail

Vet House

PPC

SEO

Weby

Dobré susedské vzťahy sú dôležité aj v kreatívnom biznise. A keďže v inoby máme zvieratá radi a veterinárom z Vethouse sa pravidelne zveruje aj náš cable manager Tobi, bola táto spolupráca o to zábavnejšia.

Prezentačný web s dizajnom, ktorý buduje dôveru

Vytvorili sme jednoduchý vizuál s webom, na ktorom sa nedá stratiť, no zároveň obsahuje všetko potrebné. Ten dopĺňa rozsiahly set ikoniek služieb sprehľadňujúci široké zameranie kliniky.

Chceme web ako má Vet House

O úspechu projektu sa hovorí dodnes. Ak sme od našich klientov nepočuli niekoľkokrát opakovane vetu: “Chceme web ako je Vet House”, tak ani raz. Nehovoriac o tom, že klient po odovzdaní webu spoluprácu hneď rozšíril aj o nastavenie PPC kampaní a SEO optimalizácie. Ďakujeme Vet House!

Piktogramy